BAKOR PEMANDU ITS
BEM ITS 2019/2020

Badan Koordinasi Pemandu ITS adalah badan semi otonom yang berfungsi sebagai rumah kepemanduan LKMM di ITS.