KEMENTRIAN KEBIJAKAN PUBLIK
BEM ITS 2019/2020

mentri

Muhammad Wildan Ibnu

Teknik Material dan Metalurgi 2015

089692778300

Kementrian Kebijakan Publik berfungsi sebagai dapur pergerakan intelektual di BEM ITS. Kami bertugas untuk mendalami dan mengkaji isu-isu yang berkembang, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Sehingga didapatkan pemahaman yang mendalam sebelum mahasiswa ITS nantinya menentukkan keberpihakan dan menyikapi isu tersebut.

TIGA KEDIRJENAN KP
BEM ITS 2019/2020

Kedirjenan Kajian Isu Kemaritiman

Bertugas untuk mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan kemaritiman.

Kedirjenan Kajian Isu Strategis

Bertugas untuk mengkaji isu-isu sesuai dengan grand design yang telah direncanakan.

Kedirjenan Kajian Isu Aktual

Bertugas untuk mengkaji isu-isu terkini dan sedang hangat berkembang di masyarakat.

PROKER & AGENDA

Diskusi Terbuka

Merupakan forum diskusi KM ITS yang membahas mengenai isu-isu hangat yang sedang terjadi baik di regional maupun nasional.

Pusat Kajian Strategis

Merupakan forum diskusi KM ITS untuk merumuskan penyikapan KM ITS tentang isu atau aspek yang telah dikaji dan didiskusikan sebelumnya dalam diskusi terbuka. Dalam forum ini akan disepakati penyikapan yang representatif KM ITS melalui delegasi masing-masing ormawa.

Makar Mengasah Nalar

Merupakan wadah diskursus KM ITS untuk bertukar pikiran dan pendapat mengenai suatu isu yang terjadi di tingkat nasional maupun regional tanpa dilakukan kajian internal sebelumnya. Disini mahasiswa bebas sebebasnya untuk menyuarakan pikiran dan pendapatnya.

Kunjungan Strategis

Merupakan wadah diskursus internal Kementerian Kebijakan Publik dengan elemen-elemen pergerakan eksternal kampus, lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan atau lainnya guna menambah wawasan intelektual pergerakan dan mencari data-data penting yang diperlukan selama mengkaji isu-isu strategis.